Prawo

             jest sztuką
                        dobra i  sprawiedliwości

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Celem Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości usług prawnych. Każdą sprawę traktujemy priorytetowo, a każdy Klient jest dla nas ważny. Unikamy schematycznego działania, drobiazgowo analizując wszystkie elementy sprawy i dobierając adekwatne środki. Zindywidualizowane podejście pozwala nam działać skutecznie i osiągać założone cele. Wiedza, doświadczenie, konsekwencja i skrupulatność to wartości, które są nam szczególnie bliskie i stanowią fundament naszej pracy.

Zapraszamy do współpracy !

Pomagamy

             osobom indywidualnym
                  i  przedsiębiorcom

Usługi

Nasze usługi kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Zapewniamy wszechstronne wsparcie w szerokim zakresie wielu spraw na poradach prawnych począwszy, a na reprezentacji przed sądem skończywszy.
pomoc prawna dla osób

Dla Klientów indywidualnych

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie pism, umów i innych dokumentów,
 • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji.
obsługa prawna firm

Dla Klientów biznesowych

 • bieżąca, stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • doradztwo prawne,
 • rejestrowanie spółek i innych form działalności gospodarczej,
 • windykacja wierzytelności.

Świadczymy

             usługi prawne w wielu
                 dziedzinach prawa

Specjalizacje

prawo cywilne kancelaria

Prawo cywilne

 • współwłasność,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • dochodzenie roszczeń,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • służebność przesyłu,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.
prawo gospodarcze kancelaria

Prawo gospodarcze

 • opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej,
 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • podział i likwidacji spółek,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.
prawo pracy kancelaria

Prawo pracy

 • opracowywanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych niezbędnych dokumentów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • dochodzenie roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.
prawo rodzinne kancelaria

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o alimenty,
 • separacja,
 • włada rodzicielska,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalanie ojcostwa,
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.
prawo spadkowe kancelaria

Prawo spadkowe

 • spadki,
 • zachowek,
 • dział i odrzucenie spadku,
 • sporządzenie testamentu,
 • długi spadkowe,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spadkowego.
prawo karne kancelaria

Prawo karne

 • obronę podejrzanych i oskarżonych,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa karnego.

Działamy

             z zaangażowaniem
   w trosce o dobro Klienta

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
ul. Prawna 1, 01-400 Warszawa

tel. 500 001 001
e-mail: sekretariat@nazwakancelarii.pl